Belastingaanslagen / Belastingaangiften

 

Jaarlijks ontvangt u van de belastingsdienst voorlopige aanslagen. Het is uiteraard van groot belang, dat u gedurende het jaar niet onnodig teveel belasting betaalt. Ons kantoor controleert voor u deze aanslagen en zal bij geconstateerde onjuistheid namens u bezwaar indienen tegen te hoge aanslagen.

Dit geldt voor alle vormen van belasting zoals inkomstenbelasting, premie zorgverzekeringswet (premie zvw) en vennootschapsbelasting.

Wij verzorgen uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen op basis van de door u aan ons verstrekte informatie.

Indien u uw onderneming drijft via de rechtsvorm van een besloten vennootschap, verzorgen wij uw jaarlijkse aangifte(n) vennootschapsbelasting.

Indien noodzakelijk zullen wij namens u in beroep gaan tegen een aan u opgelegde defenitieve aanslag inkomstenbelasting respektievelijk vennootschapsbelasting.