Fiscale advisering / juridische advisering

 

Startersbegeleiding

Een starter zal bij aanvang van de exploitatie van zijn onderneming met veel vragen worden geconfronteerd. Vanzelfsprekend zullen wij hem daarbij adequaat adviseren en begeleiden. Een eerste ori├źnterend gesprek is kosteloos.

Wij begeleiden de startende ondernemer bij het opzetten van zijn administratie, de aanmelding van zijn onderneming bij de belastingdienst, het aanvragen van een omzetbelastingnummer, een loonbelastingnummer en eventueel een vennootschapsbelastingnummer.

Tevens verzorgen wij de inschrijving van zijn onderneming bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wij adviseren de starter omtrent de keuze van de rechtsvorn van zijn onderneming en de fiscale gevolgen hiervan. Verder begeleiden wij de startende ondernemer bij bijvoorbeeld het huren van bedrijfsruimte en het in dienst nemen van personeel.

Ondernemersadvisering

Wij staan de ondernemer terzijde bij alle met de bedrijfsuitoefening samenhangende vragen van juridische en fiscale aard.

Juridisch betreft dat bijvoorbeeld de oprichting van een vennootschap onder firma, het toetreden en uittreden van nieuwe firmanten, het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten, huur- en verhuurovereenkomsten en koop- en verkoopovereenkomsten.

Fiscaal betreft het onder meer de fiscale gevolgen van de wijziging van de rechtsvorm van de onderneming (bijvoorbeeld omzetting eenmanszaak naar besloten vennootschap), het aanvragen van fiscale eenheid tussen moeder- en dochtervennootschap, de oprichting besloten vennootschap(pen) en het aanpassen van de vennootschappelijke structuur.