Administratie/samenstellen van de jaarrekening

 

Begeleiding van uw onderneming gedurende het boekjaar is uiteraard van groot belang.

Wij verzorgen uw administratie naar wens maandelijks of per kwartaal en dienen de met uw administratie samenhangende aangifte(n) omzetbelasting in. Op deze wijze hebben wij ook tijdens het boekjaar inzicht in uw bedrijf en kunnen u tijdig adviseren.

Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening, balans/winst- en verliesrekening met bijlagen door ons samengesteld. Indien noodzakelijk dienen wij namens u tevens de jaarlijkse publicatiebalans in bij de Kamer van Koophandel.

Verder begeleiden wij u bij een eventuele belastingcontrole, welke veelal op ons kantoor zal plaatsvinden.