Loonadministratie

 

De loonstroken worden maandelijks/per 4 weken door ons verzorgd. Tevens dienen wij
maandelijks de aangiften loonbelasting in.

Na afloop van het jaar worden de jaaropgaven van de werknemers verstrekt en worden
door ons de jaargegevens aan de Belastingdienst gezonden.